Dr . Wim Beyers

Dr . Wim Beyers is hoofddocent aan de Universiteit Gent, in de Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie . Als ontwikkelingspsycholoog heeft hij zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van adolescenten en jongvolwassenen (12-25 jaar), in het bijzonder hun sociale en emotionele ontwikkeling . Centrale thema’s in zijn onderzoek zijn de ontwikkeling van autonomie en onafhankelijkheid, seksualiteit en identiteit tijdens de adolescentie . Over deze thema’s geeft hij ook les in de masteropleiding psychologie en in de lerarenopleiding .