Steven Straetmans / Production Engineer/ Baltimore Aircoil Int.NV :

Grenzeling: ”Na de eerste ‘inleidende’ hoofdstukken volgt een interessant en vlot lezend boekje, waarbij je, grinnikend om de geschetste situaties tussen de mensen, de oogkleppen ziet die we elke dag opnieuw zelf tegenkomen en voor onszelf opbouwen. Toch bizar hoe moeilijk het lijkt, van ons eigen paadje, een stap opozij te durven zetten, ook al is dat ‘maar’ een klein stapje. Door later ook met de eenvoudige technieken aan de slag te gaan en vooral de situaties te onderkennen (herkennen) zijn ze alvast voor ons een leidraad en gids om op een meer vanzelfsprekende manier ons te verbeteren.”