Dr . Engelien

Dr . Engelien Lannoo is assistent klinische psychologie aan de Universiteit Gent, vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie en neuropsycholoog bij het Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie van het UZ Gent . Zij publiceert internationaal over neuro- en medische psychologie.